596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Prvouka s angličtinou

V prvouce se děti učily o zdraví a zdravém životním stylu. Zábavnou formou si nejen v prvouce, ale i ve výtvarné výchově procvičily anglickou slovní zásobu o barvách, ovoci, zelenině a nápojích.
P. Gawlasová a M.Hrušková