596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Hledá se ideální protějšek – Zábavná výuka metodou CLIL ve výchově k občanství

V 8. ročnících probíhá v předmětu výchova k občanství 1x týdně výuka metodou CLIL. Žáci se tak učí nejen poznatkům z výchovy k občanství, ale rovněž se v těchto tématech rozvíjejí v anglickém jazyce. Výuka je o to více zajímavější, neboť probíhá společně s rodilým mluvčím. Ve výuce mají žáci například možnost anglické konverzace, pracují s anglickými texty, rozšiřují si slovní zásobu k danému tématu a mnoho dalšího. Například k učivu Zákon o rodině a manželství si žáci hravou formou hledali vhodné protějšky a ”seznamka” proběhla jak jinak než anglicky. K. Kubištová