596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

CLIL ve 4. ročníku – Ekosystém Les

Letos se v přírodovědě seznamujeme s různými společenstvy – rostlinami, živočichy, prostředím, ve kterém žijí, s jejich ochranou. Ve skupinkách jsme vyhledávali informace o zvířatech v našich lesích v encyklopediích, na internetu, kreslili, rozšiřovali si anglickou slovní zásobu. Žáci a učitelé 4. r.