596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Inovativní metody výuky angličtiny v naší mateřské škole

Propojení angličtiny a pohybu v MŠ

Oblíbenou metodou při výuce angličtiny v MŠ je TPR metoda (Total Physical Response), což znamená spojení pohybové reakce s určitým anglickým výrazem. Proto často cvičíme jógu, která je doprovázena krátkými anglickými básničkami. Děti si automaticky spojují jednoduché pokyny s angličtinou i bez překladu a navíc si příjemně zacvičí.
Další dětmi velmi žádanou činností je “vaření s angličtinou”. Vyhledáváním potravin dle připravených kartiček společně opakujeme názvy jídla, číslice i barvy. Tento týden jsme společně připravili “fruit salad” a tím si zopakovali slovní zásobu zaměřenou na ovoce.
Nela Rusiňáková


CLIL ve třídě Beruška

Ve třídě Beruška naší mateřské školy se již třetím rokem rozvíjí inovativní výuka angličtiny díky metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pod vedením paní učitelky angličtina a čeština střídají své místo v rámci výuky, vytvářejíce tak harmonický jazykový prostor, který se prolíná běžnými třídními aktivitami. Angličtina se stala součástí každodenního života ve třídě, od písniček po pohybové a výtvarné aktivity.
Paní učitelka s důrazem na praktičnost využívá angličtinu nejen při výuce, ale i ve všedních činnostech. Anglické písničky a básničky nyní zní pravidelně ve třídě, a angličtina se stala běžnou součástí interakcí mezi žáky. V rámci vzdělávacích aktivit jsou nová slovíčka a aktivity zasazena do jednoduchých frází, což umožňuje postupné zapojování žáků do jazykového prostředí.             Martina Škovronová