596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 8.C

8. C prožila třídnickou hodinu se školní psycholožkou, jejímž cílem bylo umožnit navázání vzájemného kontaktu mezi všemi žáky ve třídě a taky podpora dobrých vztahů mezi nimi. O. Matiash