596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naše žákyně uspěla v gastronomické soutěži O čokoládovou vařečku

Dne 19. ledna 2024 proběhl v prostorách Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce 24. ročník soutěže O čokoládovou vařečku. Téma znělo: Salát zdravě a chutně. Celkem bylo zapojeno 11 ostravských základních škol. Za naši školu soutěžily žákyně z 9.A Viktorie Laníková, Sabina a Natálie Gelačákovy.
Všichni soutěžící měli za úkol v časovém limitu připravit čtyři porce teplého či studeného salátu. Hodnotila se nejen originalita, časový limit, dodržení technologických postupů, výsledná chuť, závěrečný úklid, ale také hygiena, proces práce nebo třeba estetika výsledného salátu. Každý soutěžící měl přidělen na pomoc svého kuchaře-asistenta, který je žákem 3. ročníku pořádající školy.
Degustaci pokrmů se ujala pětičlenná porota (např. zástupce KHS Mgr. Michaela Remešová, Bc. Marcela Zahradníková, zástupce ČŠI, nebo Petr Bláha, uznávaný člen kuchařských týmů v několika francouzských restauracích).
„I když se nám nepovedlo zvítězit, byla to obrovská zkušenost, něco nového a máme radost z dárků, které jsme obdržely,” shodla se děvčata.
Viktorie Laníková se však umístila na krásném čtvrtém místě se svým nápaditým vrstveným salátem a zvládla dát hned dva rozhovory. Jeden s panem místostarostou Mgr. Radimem Ivanem (rozhovor dostupný na sociální síti Instagram) a druhý pro TV Polar.
Viktorii, Sabině a Natálii z 9.A ještě jednou gratulujeme za účast, jejich odvahu a výborné zdravé saláty.
K. Kubištová


Odkaz na pořad TV Polar o soutěži