596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

V knížce Barevné pohádky SVČ Ostrčilova máme nejvíc příspěvků ze všech ostravských základních škol

Slavnostní křest knížky se konal v úterý 23. ledna v SVČ Ostrčilova. Zúčastnili se ho téměř všichni naši autoři, jimiž jsou Markéta Surmajová, Krystsina Shnitouskaya, Laura Turoňová, Veronika Nohelová, Kristýna Pindurová, Adam Chovanec, Natálie Gajdušková a Tereza Mráčková.
Poslední dvě jmenované dívky získaly individuální ocenění za nejlepší práce. Dík patří všem našim autorům za výbornou reprezentaci školy. J. Goj