596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Jdeme do dalšího projektu. Jeho hlavní náplní jsou výjezdy do zahraničí

Připraveni na jazyky a sport! je název nového projektu mobilit žáků a učitelů financovaného z programu Evropské Unie Erasmus+, který naše škola zrealizuje do konce roku 2023. Cílem projektu je rozšířit kompetence učitelů v oblasti výuky pomocí metody CLIL, posbírat v zahraničí inspiraci a příklady dobré praxe pro sladění sportovní a klasické výuky, vylepšit metodické a jazykové kompetence učitelů a umožnit žákům poznat, jak vypadá výuka v zahraničí.

Žáci se mohou těšit na skupinovou mobilitu žáků v Německu. Učitelé na stínování na německé a portugalské škole, metodický kurz a jazykové kurzy. V rámci projektu vycestuje 11 žáků se dvěma doprovody a 14 učitelů.
„Tento projekt zahrnuje obě výrazná zacílení naší školy, totiž sport a jazyky, a je tedy skvělou příležitostí, jak se v obou těchto oblastech dále rozvíjet a současně je funkčně a smysluplně propojovat,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík.