596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zeměpisná olympiáda

18. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 45 žáků 6. – 9. tříd. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A (6. třída). B (7. třída), C (8. – 9. třída), museli prokázat znalosti z fyzické a sociální geografie, kartografie, geografie světadílů a států.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola: Štěpán Hlaváč (6.B), Václav Hřivnáč (7.A) a Ondřej Vana (9.C)

Odkaz na celkové výsledky