596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Třeťáci na dopravním hřišti

Společná návštěva dopravního hřiště byla sice pro žáky 3. tříd první, avšak pravidla silničního provozu zvládli na jedničky. Zajímavé hry a ukázky vtáhly všechny do světa pravidel a pokynů, jak se chovat či nechovat na ulici. Přestože všichni měli výborný přehled o dopravních značkách, odnesli si spoustu nových rad a poučení. Cílem výuky totiž je, aby se děti cítily bezpečně nejen na silnici, ale i na chodníku. S. Ritzová