596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Informujeme rodiče o přihláškách na střední školy

Další novinkou je digitalizace systému, kdy přihlášky lze podat čistě elektronicky s ověřením identity zákonného zástupce. Pokud zákonný zástupce nemůže využít tuto možnost podání, nabízí se mu k této variantě ještě další dvě, z nichž jedna je pouze papírovou formou na nových tiskopisech. V případě převahy využití elektronického podání přihlášek se sníží administrativní zátěž jak rodičů, tak samotných škol. Inovace systému podávání přihlášek na SŠ má kromě úbytku “papírování” také snížit stres uchazečů při očekávání výsledků přijímacího řízení. Volba až 5 oborů vzdělání a jejich prioritizace předpokládá umístění mnohých uchazečů dle jejich volby již v 1. kole přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že budoucnost našich žáků nám není lhostejná, věnuje škola kariérovému poradenství velkou pozornost. V rámci podpory kariérového poradenství jsme zapojeni do dvou projektů, jedná se o dotační program MMO na podporu kariérového poradenství a “Implementace Reformy 3.2.2 NPO – podpora škol” se zaměřením na sociálně znevýhodněné žáky.                                                                                                                                 A. Tomášová, zástupkyně ředitele a výchovná a kariérová poradkyně pro 2. st.