596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Speciální výtvarné techniky v tomto roce

Vzhledem k vánočnímu času jsme si s žáky uspořádali speciální hodinu s vánoční atmosférou. Na školních lavicích krom výtvarných pomůcek nechybělo vánoční cukroví nebo třeba ovocný dětský punč. Program byl zpestřen o losování a výměnu dárečků. Umělecké schopnosti žákyň se tak projevily i ve výběru dárků, jako například originální báseň či pomůcky pro kresbu atd. Ke konci výuky všichni odcházeli s úsměvem od ucha k uchu.
K. Kubištová a žáci PVP výtvarných technik