596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Výtvarná soutěž Stop násilí

Zapojili jsme se do kampaně STOP NÁSILÍ v rámci výtvarné soutěže, jejímž vyhlašovatelem je ROSA centrum pro ženy. S žáky jsme si prvně připomněli důležitost prevence domácího násilí a násilí ve vztazích teenagerů s tématy “Co si od druhých nemusím nechat líbit” a “Prostor, kde se cítím bezpečně”. Tato témata žáci z 9. A měli dle svých představ tvořit v podobě výtvarného umění. Zapojeným žákům (N. Svobodová, K. Osičková, E. Blažeková , V. Votrubová, S. Gelačáková, N. Gelačáková, K. Macháč, V. Blažej, V. Laníková) děkujeme a držíme pěsti v soutěži. K. Kubištová