596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Je to tradice trvající letos přesně půl století. Ano, olympiáda v českém jazyce! Ani tento rok o ni nebyli naši žáci 8. a 9. tříd ochuzeni. V pondělí 11. prosince nejen plnili úkoly o naší mateřštině, ale také psali slohovou práci, a to na téma Poprvé sám/sama. Některé z textů budeme jistě publikovat v budoucích číslech našich Literárních sešitů.
Dva nejlepší postupují do městského kola, to se koná obvykle na začátku února. J. Goj