596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naši žáci soutěžili v chemii na SPŠCH akademika Heyrovského

Naši žáci 9. ročníku, E. Sojková, D. Kreutz a M. Tešnar, postoupili do krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které se konalo 8. 12. 2023 v prostorách SPŠCH akademika Heyrovského v Ostravě – Zábřehu. Po nelehkém soutěžním klání měli žáci možnost zúčastnit se komentované prohlídky střední školy. Nahlédli tak např. do chovatelského klubu, kde studenti ve svém volném čase pečují o řadu zvířat z řad obojživelníků, plazů, savců či ryb. Poté následovala prohlídka moderně vybavených chemických laboratoří, která byla zpestřena ukázkou mnoha efektních pokusů, do jejichž provedení byli aktivně zapojeni také přítomní žáci. Další kroky vedly např. do školní knihovny nebo menšího fitcentra a tělocvičny. Soutěž doplněná prohlídkou školy je každoročně pořádána v období, kdy se žáci 9. ročníku rozhodují, kam budou směřovat jejich kroky v dalším vzdělávání a pro některé tak může být vhodnou inspirací při volbě střední školy. A. Tomášová