596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Chránit přírodu je velmi důležité

To si také uvědomují žáci 3. A, kteří dnes hravě plnili zadané úkoly. Odměnou jim byla hra Trimino – rovněž zaměřená na ochranu přírody a třídění odpadu. Zábavná prvouka nás baví. S. Ritzová