596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

6. A v OZO Ostrava

V úterý 5. 12. se žáci třídy 6. A vypravili do OZO, aby zde absolvovali workshop o třídění, zpracování a využití odpadu.
Akce byla součástí dlouhé řady aktivit, jimiž v naší škole žáky vedeme k ekologickému myšlení a chování. Z poslední doby připomeňme třeba akci Pěšky do školy, v níž byla třída 9. A nejlepší v Ostravě a třetí v celém Moravskoslezském kraji.     J. Goj