596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci si užili workshop s básnířkou Irenou Šťastnou

Irena Šťastná, která v sobě nezapřela původním povoláním pedagoga, si pro žáky připravila aktivity s vlastními básnickými texty – doplňování slov do veršů dle své fantazie, uspořádání rozstříhaného textu či vytvoření básně na zadaná písmena.
Některé své básně také zarecitovala a okomentovala kontext jejich vzniku.
Byla to opravdu zábava a my věříme, že akce byla pro žáky inspirativní.          J. Goj

ostrava-logo-studio-najbrt-02