596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

CLIL – přírodověda, 4. r. – učivo Les

Seznamujeme se s ekosystémem les – pracovali jsme s textem v učebnici, s obrázkovým čtením v angličtině, s prezentací na interaktivní tabuli, společně jsme vylisovali listy stromů a vytvářeli ve skupinách herbář – informace jsme hledali v atlasech i na internetu, používali i překladač. L. Šnapková