596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Osmáci absolvovali workshop zaměřený na mediální gramotnost

Citujeme z webu společnosti Face Scape:
„Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Žáci si sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení textu.“
Doplňme, že workshop je veden v pro žáky přitažlivé formě práce ve skupinkách, kombinuje aktivity s pracovními listy, využití internetu jako informačního zdroje, nápaditou PowerPointovou prezentaci i diskusi.
Akce byla součástí projektu Aktivitami školní knihovny vedeme žáky ke čtenářství, hrazeného z dotačního programu města Ostravy.
J. Goj

ostrava-logo-studio-najbrt-02