596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáky vedeme ke čtenářství. Naposledy celoškolním projektovým dnem Čtení je cool

Pro žáky 1. stupně bylo připraveno 15 stanovišť s úkoly, které prověřily jejich čtenářské dovednosti v českém i anglickém jazyce. I ti nejmladší si mohli vyzkoušet, co už se ve škole naučili. Skládáním slov z písmenek, tvořením vět a obrázkovým čtením dokázali, že je to ve škole baví. Čtení s porozuměním, správné pořadí vět v příběhu a práce s textem zaměstnala pak ty starší, kteří předvedli, že čtení může být opravdu zábava.
Žáci se seznámili se superhrdiny a jinými postavami ze známých knížek, rozluštili literární hádanky a rébusy a dokonce si zacvičili s pohádkou. Také práce ve skupinách přispěla k rozvoji vlastností, jako jsou ochota a schopnost spolupracovat nebo tolerance k názorům druhého.
Dnešní akci hodnotíme jako velmi povedenou. S. Ritzová


Projektový den pro žáky 2. stupně byl rovněž plný interaktivních aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské a mediální gramotnosti. Žáci řešili různé textové rébusy a hlavolamy, a to jak v českých, tak v anglických textech.
Projektový den se ukázal jako skvělý prostředek ke zkoumání a rozvíjení různých aspektů čtenářské a mediální gramotnosti. Žáci 1. i 2. stupně se učili také kriticky hodnotit informace, což je v dnešní digitální době neocenitelná dovednost. Projektové dny, jako byl tento, jsou inspirativním způsobem, jak zapojit žáky do vzdělávání a podporovat jejich celkový rozvoj.
Akce se uskutečněna v rámci projektu Aktivitami školní knihovny vedeme žáky ke čtenářství, financovaného z dotačního programu města Ostravy. K. Hajná

ostrava-logo-studio-najbrt-02