596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Španělština na Dvorského

Naše hodiny španělštiny nejsou pouze o gramatice a slovní zásobě, ale jsou o zábavné a interaktivní formě učení, která zapojuje všechny smysly a rozšiřuje povědomí o hispánském životě a tradicích. Proto jsme se rozhodli otevřít od druhého pololetí tohoto školního roku dva kroužky španělského jazyka pro první i druhý stupeň.

Jelikož je pro nás zdokonalování žáků v cizích jazycích velmi důležité, máme v plánu v příštím školním roce navýšit počet hodin španělského jazyka. Samozřejmostí je také kulturní obohacení v podobě výletu do jedné ze španělsky mluvících zemí.

Věříme, že přidání španělštiny do našeho vzdělávacího programu otevře žákům nové obzory a přinese jim radost z objevování nových jazyků. M. Machalová