596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 28. 11. 2023, v den plném soutěží a dalších aktivit v naší škole, se nás sešlo alespoň 15 zájemců z 8. a 9. tříd, kteří si chtěli změřit síly a zjistit, jaké mají znalosti ze starých českých dějin na téma Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava a Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Téma jistě zajímavé, stejně jako připravený test plný obrázků, doplňovaček, návodných otázek a pomoc mapy, které evokovalo žáky k přemýšlení a uvědomování si svých znalostí. Na závěr jsme diskutovali k tématu a společně jsme si vysvětlili a doplnili některá fakta. V. Krmášková