596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Talenti v Pevnosti poznání

Žáci z klubů 1. st. se zúčastnili exkurze do Science centra v olomoucké Pevnosti poznání. Absolvovali vzdělávací programy Tvary světa a Tajemství šifer, které prověřily jejich tvořivost, myšlení a spolupráci. Paralelně s hlavním programem si vyzkoušeli aktivity v expozicích Živá voda a Tajemství vesmíru.   S. Ritzová