596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Studenti Ostravské univerzity zhlédli také hodinu angličtiny

Jak jistě víte, naše škola je fakultní školou Ostravské univerzity. To mimo jiné znamená, že studenti pedagogiky u nás absolvují praxi – chodí se dívat na výuku a také sami učí.
V úterý 21. 11. se se v mnoha vyučovacích hodinách konaly tak zvané náslechy – studenti pozorovali výuku. Kromě českého jazyka či matematiky se přišli podívat také na hodinu angličtiny do třídy 6. A.
Studenti jistě vnímali jako značnou výhodu pro učitele i žáky, že na anglický jazyk je třída dělená – každá polovina třídy má jiného učitele. V případě 6. A to znamená 11 žáků v každé skupině, což zásadním způsobem zvedá kvalitu výuky cizího jazyka. Učiteli to dává možnost individuálního přístupu k žákům, může například intenzivně pracovat na správné výslovnosti, s každým žákem během hodiny komunikovat a podobně.
A to se také odehrávalo v náslechové úterní hodině. Téma trávení volného času a vyprávění v minulém čase prostém vyučující pojal především jako intenzivní cvičení ve formě hlasitého opakování užitečných frází. Nechyběl poslech textu v podání rodilých mluvčích, nácvik dialogu ve dvojicích a hrála se taky hra s míčkem, kdy – mimo jiné – žáci zkouší učitele z anglických slovíček a vět a snaží se jej nachytat, že třeba něco pozapomene. To se dětem moc líbí! Nutno říci, že ani tentokrát se jim učitele nachytat nepodařilo. Třeba příště…    J. Goj