596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Hravý přírodopis v angličtině v 6. B – Viry a bakterie

Popisovali jsme je anglicky, rozlišovali jejich vlastnosti a strukturu prostřednictvím interaktivních cvičení a sledovali zajímavá animovaná videa, kde jsme na otázky odpovídali také anglicky. Pro upevnění nové slovní zásoby jsme si udělali osmisměrku a pracovní list.
Kromě přírodopisu je v 6. B zapojována angličtina taktéž v zeměpise, hudební výchově, osobnostní a sociální výchově a tělocviku. D. Sobek