596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Smetanova hudba se ukázala být až překvapivě současná

Žádné nudné fidlání, ale hudba dynamická, vášnivá i rytmická. Tak se musely vybraným žákům 2. stupně jevit čtyři symfonické básně z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. O skutečnosti, že klasická hudba dokáže oslovit i nejmladší generaci, svědčí mimo jiné otázka některých žáků bezprostředně po koncertu: Můžeme jít na Janáčkovu filharmonii i příště?
Koncert se konal 16. listopadu v kině Vesmír, prozatímním působišti filharmonie.    J. Goj