596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Pro školy obvodu jsme uspořádali kvíz všeobecných vědomostí

Ve stručnosti jak kvíz vypadá a co je ústřední myšlenkou celého projektu. Kvíz obsahuje otázky z různých oborů či školních předmětů, ale zaměřuje se také na všeobecný přehled. Jde o to, aby si každý soutěžící mohl v kvízu najít to své, aby soutěž byla zábavná a pestrá. V našem pilotním kvízu tak byly otázky týkající se umění, dějin, přírody, českého i anglického jazyka, zeměpisu, duševního zdraví, uměle inteligence, internetu i jiných oblastní. Kvíz má celkem 44 otázek.
Soutěž jsme pojali také jako svého druhu společenské setkání žáků a jejich pedagogů. Hrály týmy složené z žáků různých škol, aby se děti navzájem poznaly, jak soutěžícím, tak pedagogům jsme nabídli malé občerstvení. Po soutěži následovala procházka po škole.
Myšlenka je taková, že kvíz by v průběhu školního roku vytvořily a realizovaly další školy, takže vznikne jakýsi soutěžní seriál, z něhož by mohla být pěkná tradice.   Jan Goj