596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Pan zástupce ředitel Tomis se účastnil inspirativního kempu učitelů

„Jednalo se o třídenní školení, které zahrnovalo praktické ukázky hodin tělesné výchovy, teoretické přednášky, besedy s olympioniky, seznámení s novými sporty a metodami pro zlepšení kondice dětí. Akci organizoval Český olympijský výbor,“ uvedl Petr Tomis.
„Účastnili se čeští olympionici, což bylo pro nás učitele tělesné výchovy velmi inspirující. Díky Jiřímu Beranovi jsme si mohli vyzkoušet šerm, atletiku měla na starosti Šárka Kašpárková, lední hokej pak Milan Hnilička,“ doplnil pan učitel.   J.G.