596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Dramadílny – TheatrLudem: 4. ročník, program Básnění

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se žáci 4. ročníku zúčastnili 24. a 25. října akce ve školní knihovně. Vyzkoušeli si jednoduché prvky divadla při dramatizaci básní. Na základě vybrané přečtené básně nejdříve malovali abstraktní ilustrace, pak si ve skupinkách k básním připravili „živé obrazy“ (sochy) s recitací částí textu. Nakonec báseň převedli do zvukové podoby jako rozhlasovou hru. Dramadílny se dětem líbily. 4. A, B, C, LŠ, PG, DD