596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Vyjeli jsme do Lotyšska v rámci mezinárodního projektu!

První den projektu naši žáci zamířili do školy Ãdažu, kde se potkali s žáky různých zemí. Dozvěděli se spoustu informací o škole samotné a něktří žáci měli příležitost prezentovat také svou školu, která se neobešla ani bez gastronomické ochutnávky. Poté ve skupinkách, kde každý člen zastupoval jednu zemi, vyráběli plakát, do něhož ke svému jménu přilepili z časopisu to, co mají rádi. Byla to skvělá příležitost seznámit se s ostatními. V odpoledních aktivitách žáci vyráběli a zdobili rámeček na fotografii, kterou později dostali.
Druhý den setkání našim čtyřem vyslaným žákům začal návštěvou muzea paláce Jaunmoku, postaveného v roce 1901, s bohatou historií spojenou s George Armitsteadem, bývalým starostou Rigy. Dále navštívili fascinující plantáž stromů, získali semínka pro naši školní zahradu a den zakončili prohlídkou památek Rigy, včetně nejstarší budovy – Tří bratří z roku
Třetí den žáci partnerských zemí odstartovali on-line setkáním, kde se propojili s českými učiteli, kteří pro ně měli připravenu interaktivní prezentaci o přírodních katastrofách a způsobech, jak se před nimi bránit. Poté jim byl představen fascinující svět lotyšských lesů a postupy, jak je uchovat. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací, například že lesy pokrývají 53 % Lotyšska. Žáci tak získali detailní pohled na proces růstu a problémy, kterým lesy čelí. Žáci také navštívili muzeum v Carnikavě, kde zjistili více o evoluci rybaření v Lotyšsku. Následně prošli národní park Piejüra, na jehož konci je čekal nádherný výhled na Baltské moře.
Čtvrtému dni setkání vévodilo velkolepé setkání s prezidentem Lotyšska Edgarsem Rinkēvičsem, kterému měli žáci příležitost položit několik otázek, jež se dotýkaly témat, jako je hlavní cíl v pozici prezidenta, nebo co podle prezidenta činí žáky šťastnými. Po tomto setkání se žáci přesunuli na první stupeň školy, kde společně tvořili další část slovníčku termínů v oblasti ekologie. Chutná aktivita žáky čekala v kuchyni, kde nejen ochutnávali, ale také sami vařili různá tradiční jídla Lotyšska.
Pátý den setkání žáci zhlédli epizodu seriálu o pandemii a jak jí zabránit. Následně se přesunuli do muzea přírody v Rize, tam je čekala doprovodná prohlídka.
Poslední den, neméně zajímavý, žáci vyrazili do Siguldy, kde se nachází dvě jeskyně, jejichž zajímavostí je, že se v nich nachází písek.
Návštěva Lotyšska, setkání s učiteli, experty a žáky partnerských zemí, s nimiž se v připravených aktivitách žáci zaměřili na téma obnovy lesů, fauna a flóra, byla přínosnou a inspirující zkušeností. Žáci si přivezli spoustu zajímavých zážitků a nových poznatků, o něž se podělí v rámci chystané besedy nejen se svými spolužáky.
Tento výjezd je realizován v rámci projektu CHILDREN OF A GREEN WORLD, který je financován EU (program Erasmus+).