596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Slavili jsme Erasmus Days

V těchto dnech se žáci všech ročníků, ale také přípravných tříd a děti mateřské školy věnovali různým tematickým aktivitám, a to jak v českém i anglickém jazyce.
Zamýšleli se nad rozmanitostí ve společnosti a jejím přínosem. Sbírali podzimní listy, tvořili barevné stromy, věnovali pozornost svým vlastnostem, které hrdě vyvěšovali na stromy naší edukativní zahrady. Uvědomovali si, že každý jsme jiný, ale společně dokážeme mnoho. „Share our similarities, celebrate our differences.“ Pestrost a rozmanitost přírody přenesli i do výtvarných děl přímo v Bělském lese.
V rámci dalších aktivit žáci mapovali ohrožená zvířata v Evropě a diskutovali nad možnostmi pomoci těmto zvířatům.
Žáci také cestovali po mapě a zaměřovali se na místa v Evropě, která je zajímají, sdíleli s ostatními své zážitky z pobytu v zahraničí, co nového se naučili, vyzkoušeli, ochutnali, ale prozradili také svá přání, kam by se rádi podívali. Na přínos cestování a poznávání jiné kultury se žáci zaměřili také v písemné podobě formou básní, příběhů, nebo úvah.
V průběhu Erasmus Days si žáci mohli vyzkoušet také různé ekologické hry, které byly vytvořeny v rámci mezinárodních projektů, do nichž jsme se doposud aktivně zapojili.
A protože Erasmus Days jsou mezinárodní oslavou, podělili jsme se o nápadník aktivit také s dalšími školami a zrealizovali on-line setkání s žáky Lotyšska, Řecka a Turecka.
Všichni žáci si týden užili a společně se už těšíme na další ročník oslav. K. Hajná