596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naši školu navštívil jeden z nejlepších současných českých básníků Petr Hruška

Beseda byla především hlubokou, intelektuálně strhující úvahou Petra Hrušky na téma poezie – jaká jsou specifika básnického textu, proč a jak básně číst a podobně.
Žáci si také zkusili napsat svůj vlastní text, k němuž je Petr Hruška inspiroval zadanými slovy. Třeba se některé z těchto textů objeví v dalším čísle našich Literárních sešitů…
Na závěr žáci zhlédli videa zachycující různé možnosti přednesu básní a dostali taky tip na hru se slovy, kterou bychom mohli vnímat i jako mentální cvičení: napište každý den jednu větu, která by tento den vyjadřovala. Tak třeba: „Do oken školní knihovny zvědavě nakukují keře.“
Zkuste to taky!
Akce byla součástí projektu Aktivitami školní knihovny vedeme děti ke čtenářství financovaného z dotačního programu města Ostravy.         J. Goj

ostrava-logo-studio-najbrt-02