596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zúčastnili jsme se Olympiády mediální gramotnosti

Rozpoznat fake news nebo lživou reklamu, orientovat se v typech médií či pochopit smysl mediálního sdělení. To jsou příklady dovedností, které byly předmětem Olympiády mediální gramotnosti, organizované v předposledním říjnovém týdnu Debatním spolkem pro mezinárodní soutěže. Za naši školu se olympiády zúčastnili žáci navštěvující povinně volitelný předmět žurnalistika. V případě úspěchu mohou soutěžící postoupit do celostátního kola, které se uskuteční prezenčně 1. prosince tohoto roku v budově pražského magistrátu. J. Goj