596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze do integrovaného výjezdového centra

V pondělí 16. 10. navštívili žáci 9. B v rámci výuky pracovních činností integrované výjezdové centrum hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě – Dubině.
Cílem exkurze bylo seznámit žáky s prací záchranných složek a rozšířit jim tak nabídku možného budoucího povolání. V rámci prohlídky si měli žáci možnost vyzkoušet ochranné oblečení, prohlédnout si vozidla a zázemí sloužící zaměstnancům. Žáci se rovněž mohli seznámit s prací jízdního oddílu městské policie. Účastníkům exkurze byla zodpovězena celá řada zajímavých dotazů souvisejících s významem a fungováním integrovaného výjezdového centra.

Soňa Vachtová, Pavel Pracný