596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Erasmus+ online setkání: Jak být připraven na katastrofy?

Během 45 minut online setkání se žáci společně dozvěděli důležité informace o různých přírodních katastrofách, jako jsou tornáda, povodně, zemětřesení a lesní požáry. Nejenže získali znalosti o těchto katastrofách, ale také se dozvěděli, jak takové blížící se tornádo poznat či jak se zachránit v případě zemětřesení, co by mělo být součásti sady na přežití a jaké záchranné složky nám mohou přijít na pomoc.
Žáci měli možnost vytvořit si vlastní sadu na přežití v online nástroji Padlet, sdílet své poznatky přes Mentimeter, nebo si zahrát zajímavý Kahoot kvíz, ve kterém si zopakovali nejdůležitější poznatky z prezentace.
Online setkání s našimi partnery jsme si moc užili a těšíme se na další shledání.
David Sobek