596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Erasmus+ online setkání: Jak být připraven na katastrofy?

Dne 10. října jsme uspořádali online setkání v rámci Erasmus+ projektu Children of a Green World, které bylo zaměřeno na téma přírodních katastrof, záchrany a připravenosti na tyto události. Toto setkání bylo organizováno a vedeno vyučujícími z naší školy a účastnili se ho učitelé a žáci z Česka, Lotyšska, Řecka, Turecka a dva experti ze Španělska.
Během 45 minut online setkání se žáci společně dozvěděli důležité informace o různých přírodních katastrofách, jako jsou tornáda, povodně, zemětřesení a lesní požáry. Nejenže získali znalosti o těchto katastrofách, ale také se dozvěděli, jak takové blížící se tornádo poznat či jak se zachránit v případě zemětřesení, co by mělo být součásti sady na přežití a jaké záchranné složky nám mohou přijít na pomoc.
Žáci měli možnost vytvořit si vlastní sadu na přežití v online nástroji Padlet, sdílet své poznatky přes Mentimeter, nebo si zahrát zajímavý Kahoot kvíz, ve kterém si zopakovali nejdůležitější poznatky z prezentace.
Online setkání s našimi partnery jsme si moc užili a těšíme se na další shledání.
David Sobek

 

On October 10, we organized an online meeting as part of the Erasmus+ project Children of a Green World, with the participation of teachers and pupils from the Czech Republic, Latvia, Greece, Turkey, and two experts from Spain.
During the 45-minute session, we focused on natural disasters, including tornadoes, floods, earthquakes, and forest fires. Participants learned how to recognize these disasters, how to prepare for them, how to rescue themselves and what to include in a survival kit. Additionally, pupils tried to create their own survival kits and reviewed their knowledge through a Kahoot quiz.
The online meeting with partner organizations was inspiring, and we look forward to future joint activities.