596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Mezinárodní projekt Green Little Heroes: den třetí a celkové zhodnocení

Ráno jsme společně vyrazili do místního parku v Heraklionu, kde probíhala aktivita “treasure hunting”. Tato soutěž nás nejen zábavnou formou zasvětila do tajů okolní přírody, ale posílila také naši týmovou spolupráci a analytické dovednosti. Pátrání po pokladech a splnění úkolů bylo skvělým způsobem, jak lépe poznat prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, a získat nové poznatky o ekologicky udržitelném cestovním ruchu.
Odpoledne bylo věnováno prezentacím, během kterých jsme měli příležitost sdílet ekologicky šetrné cestovní tipy týkající se míst, aktivit a dalších ekologických postřehů z našich zemí či měst. Tato výměna nám poskytla bohatou inspiraci a poznatky, jak můžeme přispět k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu.
Během závěrečného večera jsme měly možnost poděkovat hostitelské zemi za srdečné přijetí a skvělou zkušenost. Při této příležitosti jsme předaly dárky jako symbol našeho uznání za jejich pohostinnost. Za naši mateřskou školu a obvod Ostrava – Jih jsme připravili upomínkové předměty jako projev vděku za poskytnutou podporu a úspěšnou spolupráci.
Domů si odvážíme nejen plno zážitků a inspirací, ale také další úkoly, které budeme plnit společně s dětmi v naší mateřské škole. Budeme společně vytvářet projekty a materiály, které budou podporovat ekologický přístup k cestování a seznamování s okolním světem. Chceme, aby se děti staly malými ekologickými hrdiny, kteří budou ctít a chránit přírodu.
Celkově lze celá tato část projektu zhodnotit jako obzvláště úspěšná a inspirativní. Získaly jsme nové poznatky, posílily vztahy mezi účastníky projektu a přinesly jsme si cenné informace a dovednosti, které budeme využívat ve své pedagogické praxi. Jsme plné nadšení a očekávání, jak tyto zkušenosti promítneme do vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Projekt Green Little Heroes nám otevřel nové obzory a ukázal nám cestu k udržitelnějšímu a ekologicky ohleduplnějšímu světu. M. Škovronová