596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekt věnovaný českým pověstem ve 4. třídách

Třídy 4. A a 4. C pracovaly na projektu věnovanému českým pověstem. Zaměřili jsme se na čtení s porozuměním, skupinovou práci a kresbu. Děti byly rozděleny do skupin, každá měla zadanou jinou pověst. Ve skupině plnily úkoly, četly si vzájemně texty a vytvářely ilustrace k dané pověsti. Své závěry a myšlenky nakonec představily a prezentovaly ostatním. D. Dalecká, P. Gawlasová