596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci 8. a 9. ročníku byli nadšení z Ostravského muzea

11. října byli žáci v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí, aby si rozšířili obzor o tom, co je muzeum, co je v muzeu a co tam kdo dělá. V programu byla spousta aktivit, které žáci mohli dělat, aby zjistili, co dělají různé profese v muzeích, jako třeba muzejního kurátora. Během těchto aktivit si mohli taktéž prohlédnout samotné muzeum, a to stálou expozici, s kterou taky následně pracovali, a to v tom smyslu, že měli udělat živý obraz, aby napodobili právě exponáty z expozice.

“Žáci byli velmi spokojeni, zejména ocenili příjemné vystupování pana Mgr. J. Sochorka, vtipné a zajímavé aktivity s tzv. chytáky (např. s kloboukem), které měly vést k logickému uvažování a vyvození závěru, prohlídka exponátů,” uvedla paní učitelka Vlasta Krmášková.

Adam Chovanec (IX.B)