596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Účastnili jsme se soutěže Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2023 se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Naše škola se do této soutěže pravidelně zapojuje. Cílem soutěžního klání je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9. tříd, kdy řešili nelehké úlohy z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie či zeměpisu. A. Tomášová