596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Paní učitelky z naší mateřské školy se účastní projektových dní v Řecku

První den projektu byl věnován seznámení s místní základní školou v Heraklionu a jejím fungováním. Probíhaly workshopy zaměřené na téma Green Tourism, kde se naše učitelky seznámily s různými digitálními aplikacemi využívanými v oblasti ekologicky šetrného cestovního ruchu. Diskuze se soustředila na výzvy a příležitosti spojené s ekologicky ohleduplným cestovním ruchem. Odpoledne bylo vyhrazeno pro prohlídku města Heraklion, během níž místní učitelé poskytli výklad, který umožnil ostatním účastníkům projektu lépe porozumět historii a současnosti tohoto města.
Druhý den všichni učitelé navštívili Anogeia Park, který je zařazen do seznamu UNESCO. Zde měli účastníci možnost poslechnout si přednášku o udržitelnosti a ochraně přírody v kontextu cestovního ruchu. Následovala prohlídka nedaleké horské vesničky, kde v minulosti místní obyvatelé pastevectvím ovcí a výrobou sýra udržovali tradiční způsob života. Naše učitelky se aktivně zapojily do tradičních her pro děti, které jsou součástí místní kultury, a sdílely své zkušenosti a nápady.
Návštěva jeskyně Sfendoni v Zonianě byla dalším významným bodem programu projektu Green Little Heroes. Naše učitelky zde měly možnost objevit krásy podzemního světa a lépe porozumět vlivu ekologicky šetrného cestovního ruchu na zachování těchto unikátních přírodních lokalit.
Tímto způsobem se naše učitelky aktivně zapojují do mezinárodního projektu, kde sdílí své pedagogické zkušenosti a zároveň získávají inspiraci pro nové přístupy v oblasti ekologicky udržitelného cestovního ruchu.       M. Škovronová