596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Vzděláváme se v oblastech ochrany biodiverzity v zoologických zahradách

Dne 5. 10. 2023 proběhl již 17. ročník odborné konference s názvem Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Jako v předešlých letech ani letos nemohla tato pestrá akce chybět v kalendáři naší školy.
Stěžejní téma tohoto ročníku bylo zaměřeno na ochranu biodiverzity. Celý vzdělávací program byl ekologického charakteru, řešil se například význam chovu vzácných druhů živočichů mimo zraky návštěvníků, záchranný program pěstování ohrožených druhů české flóry v botanických zahradách, ale také podstata ekologického zemědělství a mnoho dalšího. V rámci konference se uskutečnila velmi oblíbená exkurze po Ostravské ZOO s představením nových vzdělávacích prvků a expozic.
Naše škola se může díky vám všem – našim žákům, rodičům i pedagogům – pyšnit tím, že jsme mnoholetým významným dárcem financí pro výra velkého, jehož domovem je právě ZOO Ostrava. Koukněte sami, jak spokojeně pózují ve voliéře.          K. Kubištová