596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 9. C

Emoce vznikají v důsledku komunikace člověka s ostatními lidmi. Emoce jsou prostředky, kterými spolu komunikujeme. Během třídnické hodiny jsme společně s žaky 9. C rozšířili znalosti o emoční sféře, prožívání a projevu emocí. Učili jsme se rozpoznávat, pojmenovávat své emoce, což je velmi důležité, a taky odhadovat emoce ostatních lidí. O. Matiash