596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Takto jsme oslavili Evropský den jazyků

Druhé třídy začaly den pozdravy z různých evropských zemí. Seznamovaly se s výrazy jako Ciao, salut, hello, halo, a hei. Malovaly vlajky různých evropských států a přiřazovaly k nim odpovídající pozdravy. Také si ověřily své znalosti prostřednictvím evropského pexesa.
Třetí třídy poznávaly sousedy naší republiky pomocí mapky, překládaly si na tabuli fráze “Ahoj, Jak se máš?, Mám tě rád.,”vypracovávaly skupinový projekt o jednotlivých státech a učily se v daném jazyce napsat, jak se jmenují. To vše žáci doplnili o své autorské ilustrace.
Čtvrté třídy se zaměřily na fráze v různých evropských jazycích. Žáci museli najít správný jazyk, ke kterému patřila daná fráze. Také se zapojili do soutěže ve skupinách s názvem “uhádni evropský jazyk,” kde slyšeli krátký úryvek nebo frázi v některém z evropských jazyků a snažili se uhodnout, o který jazyk jde. Kromě toho hráli pexeso a přiřazovali jazyky k různým zemím.
Páté třídy měly příležitost diskutovat s učiteli o významu Evropského dne jazyků a proč si ho připomínáme. Pracovali ve skupinách, poslouchali píseň „Bratře Kubo“ v různých jazycích, přiřazovali vlajky a pozdrav „Ahoj“ k vybraným evropským státům. Hádali jazyk písní, zkoušeli se podepsat v azbuce a hráli hru „město, jméno“ v angličtině.
Šesté třídy se zase ponořily do her se slovy a větami z různých jazyků. Bavili se také kvízem o lingvistických zajímavostech, jako je počet jazyků na světě nebo jazyky s nejvíce nebo nejméně mluvčími a slovy pádů apod.
Sedmé třídy vedly diskuzi nad důležitostí jazyků při budoucím studiu, zaměstnání a cestování. Žáci si popovídali, kolika evropskými jazyky jsou schopni se dorozumět, hádali ve skupinách pozdravy v různých evropských jazycích a přiřazovali hlavní města ke státům.
Osmé a deváté třídy měly jazykovědný kvíz, přiřazovaly hlavní města ke státům, bavily se ukázkami zvláštních jazyků, jako je finština, prezentovaná nadšeným sportovním komentátorem. Dále hrály Kahoot, kde poslouchaly nahrávky a hádaly, v jakém jazyce byly namluveny.
Byl to den plný diskuzí, rozmanitých úkolů, kooperativních her a kreativních výtvorů. Níže můžete vidět fotodokumentaci.
David Sobek