596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naše škola se jako v předešlých letech zapojila do Evropského týdne mobility 18. až 22. září

V čem je to vlastně jiné oproti jiným dnům?
Speciální je to v tom, že se do ulic vydáme všichni společně – pan ředitel, učitelé 1. a 2. stupně, žáci či jejich rodiče. Potkáváme se v ranních hodinách na konkrétních místech a jdeme předem určenou trasou, která má jasný cíl, a to naši školu. Během společné chůze si vzájemně vyměňujeme dojmy a zážitky z cesty.
Pěší cestou přispíváme k lepšímu životnímu prostředí, menší koncentraci aut před školou a většímu bezpečí, našemu zdraví, ale také k prohloubení vzájemných vztahů mezi všemi.
V minulém školním roce se nám povedlo v této celorepublikové akci vyhrát krásné první místo v kategorii 2. stupeň, kdy vyhrála tehdejší třída 8.A. Letos se nám úspěšně povedlo zapojit skoro celou školu, jelikož se přidali žáci v doprovodu svých učitelek či rodičů již od druhých tříd prvního stupně. Z toho mám obrovskou radost.
Během celého týdne se navíc téma pěších dnů a jejich pozitivního dopadu prolínalo v různých předmětech, ať už jazykových, výtvarných či ve výchovách.
A na závěr pár motivačních veršíků:
Tak honem přidej se k nám, my pěšky jdeme dál.
Den za dnem s úsměvem,
vpřed k lepšímu prostředí a správným směrem.
Hurá do toho, ať společných zážitků máme mnoho!

K. Kubištová, organizátorka akce