596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Evropský den jazyků v 1. třídách

Do projektu Evropský den jazyků jsme se 26. 9. zapojili i s našimi prvňáčky. Zaměřili jsme se na sousední státy a povídali si o jejich zvycích, řekli si pozdravy v němčině, polštině a slovenštině a také si pustili pohádky – např. Bolka a Lolka z Polska. Děti znaly i pokrmy či dobroty z těchto zemí – lokše, čokoládu Milku, karamelky Krowki atp. Povídali jsme si také o slovenském hrdinovi Jánošíkovi. Děti si vybarvily pracovní list s vlajkami sousedních zemí. Děkujeme maminkám, které se do projektu zapojily a poslaly do školy na ukázku Jánošíkovu valašku a na ochutnání slovenské korbačíky, lokše a polské krowki. Všem dětem se tento projekt líbil. I. Goldová, M. Hrušková a T. Těmínová