596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci pronikli do tajemství městské ulice

Svou práci pak ostatním prezentovaly, vysvětlovaly, obhajovaly. Účelem programu je vzbudit u dětí nejen zájem o profesi “stavaře”, ale i povědomí o tom, že o město, ve kterém žijí, je třeba se starat a dále ho rozvíjet. Součástí programu byla i vycházka v centru Ostravy, kde “naživo” sledovaly ulice s domy, náměstí, věže či vznikající novou zástavbu. Zajímavý program se líbil dětem i učitelům.        L. Šnapková, S. Ritzová, žáci 3. a 4. r.