596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zvídaví žáci, zapojení do projektu Talentmanagement, vyrazili do Ostravského muzea

V rámci aktivit Klubu společenských věd, který je financován z projektu Talentmanagement III, navštívily členky klubu v pondělí odpoledne 18. září Ostravské muzeum ve Staré radnici (nejstarší světská stavba Moravské Ostravy). Za doprovodu dvou nesmírně přívětivých a ochotným zaměstnanců muzea jsme se vydaly s pracovními listy na Putování se svatou Barborou.
S nadšením jsme objevovaly různé památky a plnily velmi vtipně a zajímavě připravené úkoly. Od různých starých nástrojů, maket staré Ostravy i mechanických zařízení, map, fotografií, obrazů, bust, zbraní, střeleckých terčů, nábytku a jiných zajímavostí jsme se dostaly až k mamutím stoličkám. Nejvíce nás ale uchvátila krása a dokonalost Maškova orloje, kde jsme se musely nechat zvěčnit na fotografii.
Čas velmi rychle utíkal a my se dostaly k vyřešení tajenky, která nás dovedla až k pokladu, kde na nás čekala odměna. Klidně bychom tam relaxovaly ještě mnohem déle. Těšilo nás, že se na jinou akci do muzea dostaneme ještě jednou v říjnu.
Po rozloučení s naším milým doprovodem jsme se posilnily a osvěžily chutnou zmrzlinou a vydaly se k úplně nejstarší památce Moravské Ostravy ke Kostelu sv. Václava. Nahlédly do interiéru a po zdokumentování této vzácné památky jsme si prohlédly, jak v jeho sousedství pokračují archeologické práce. U sochy sv. Jana Nepomuckého jsme zaregistrovaly zbytek ostravských hradeb a nádherný vzrostlý jírovec maďal, jehož plody kaštany jsme si nasbíraly pro další, pro změnu tvořivou, činnost. Cestou na tramvaj jsme se ještě kochaly opravenými domy v okolí Masarykova náměstí.
A víte, co nás nejvíce zaujalo? Dozvěděly jsme se, že známý baníkovský stadión BAZALY dostal název po čedičové vyvřelině BAZALT, který se tady v minulosti těžil. A pak že dějepis je nezajímavý! V. Krmášková