596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Jako první ZŠ v kraji jsme ve spolupráci s VZP a Státním zdravotním ústavem uspořádali Den zdraví

Celé projektové dopoledne bylo naplněno různými edukačními stanovišti, která pokrývala širokou škálu zdravotních témat. Mezi tato stanoviště patřila firma Stomiq, která se specializuje na stomickou péči, Kryocentrum Ostrava a Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava, které přiblížilo žákům důležitost dárcovství krve. Policie ČR představila simulační brýle pro seznámení se s riziky spojenými s alkoholem a drogami. Dalšími tématy, kterými se žáci mohli zabývat, byly pohlavně přenosné choroby, první pomoc, vitamíny, cukry, drogová prevence, duševní zdraví a vývoj zdravotnictví napříč historií.
Příjemným zpestřením akce byla ochutnávka zdravých potravin.
Žáci měli také možnost zúčastnit se kvízů, které testovaly jejich znalosti zdravotních témat. Tato interaktivní forma pomohla žákům lépe porozumět důležitým informacím o zdraví.
Celou akci přišel podpořit také místostarosta Radim Ivan, což ukazuje, že zdraví mladých lidí je pro naši komunitu prioritou. Žáci si den užili a odcházeli s novými znalostmi a povědomím o důležitosti péče o své zdraví.
Tímto se ukazuje, že naše škola nejen poskytuje vzdělání, ale také se aktivně angažuje v podpoře zdraví našich žáků. Doufáme, že Den zdraví se stane tradiční událostí, která bude každoročně přinášet vědomosti a inspiraci pro naše mladé generace.            K. Hajná, A. Tomášová, J. Goj, foto N. Gajdušková